Проекти - ДГ Изгрев
Меню Затваряне

Проекти

pimg1
Линк Найменование
https://teachers.mon.bg НП „Квалификация и развитие на педагогическите специалисти“
https://www.mon.bg/bg/100827 НП „Без свободен час“Модул „Без свободен час в училище“ и Модул „Без свободен час в детската градина“
https://www.mon.bg/bg/100819 Национална програма „Успяваме заедно“

Информация и публичност партньори

pimg2