Проекти - ДГ Изгрев
Меню Затваряне

Проекти

pimg1
Линк Найменование
https://teachers.mon.bg НП „Квалификация и развитие на педагогическите специалисти“
https://www.mon.bg/bg/100827 НП „Без свободен час“Модул „Без свободен час в училище“ и Модул „Без свободен час в детската градина“
https://www.mon.bg/bg/100819 Национална програма „Успяваме заедно“

Информация и публичност партньори

За участието на ДГ „Изгрев“ в дейностите на проект BG05M2OP001-5.001-0001
Информация за участие по проект
Прочети още…

pimg2