Отчет на бюджета и АПСПО - ДГ ИЗГРЕВ - ДГ Изгрев
Меню Затваряне

Отчет на бюджета и АПСПО – ДГ ИЗГРЕВ

ПОКАНА

Уважаеми родители,
Уважаеми членове на Обществения съвет към ДГ „Изгрев“ – Бургас
Във връзка с представяне на отчета на бюджет 2020 и разпределението на бюджет 2021 г. ,
Ви каня на 11.03.2021 г. от 17. ч. в музикалния кабинет.
Ще Ви информирам за начина, по който се образува на Бюджета на детската градина и ще ви представя 2 презентации.
Напомням за спазването на всички противоепидемични мерки!
/Маски, дезинфектант и калцуни/
Очаквам ви!

Жанета Иванова – директор на ДГ „Изгрев“