Новини - ДГ Изгрев
Меню Затваряне

Категория: Новини

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на Настоятелство към ОДЗ № 14 „Изгрев” гр. Бургас на основание чл. 20 от Устава на Настоятелството свиква общо събрание на 01.08.2019 г. в 17,00 ч. в гр. Бургас, к-с „Изгрев” до бл. 54 ДГ „Изгрев” при следния дневен ред:

1. Освобождаване от длъжност членовете на Управителния съвет на

Настоятелство към ОДЗ №14 „Изгрев” – гр. Бургас.

2. Прекратяване членството на членове от сдружението.

3. Приемане на нови членове в сдружението.

4. Избор на нов Управителен съвет и нов Управител.

5. Изменение на чл. 2 от Устава на сдружението.

При липса на кворум на основание чл. 21 от Устава на сдружението събранието ще се проведе същия ден в 18,00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Председател на Управителния съвет: В.Владимирова