Добре дошли в официалния сайт на ДГ „Изгрев“ - ДГ Изгрев
Меню Затваряне

Добре дошли в официалния сайт на ДГ „Изгрев“

ХИМН НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ИЗГРЕВ“ начало

Изгрев светъл, изгрев златен всеки кът огряваш.
Носиш светлина и слънце с обич ни даряваш.
И през цялата година в детската градина –
със усмивка ни посрещаш, с радост ни приветстваш.
Пр. Нашата градина „Изгрев “ се нарича.
Всеки я харесва, всеки я обича.
Както си играем, пеем и мечтаем,
в нашата градина много радост има.

История:

Детска градина „Изгрев“ е открита през 1978 г. с 13 групи, 4 от които яслени, 60 служители и 400 деца. На 19.09.1983 г. е обявена за Базова детска градина към Университет „Професор Д-р Асен Златаров“ – Бургас. по внедряването на нова програма на МОН.
След 1989 г. по демографски и други причини капацитета на детското заведение намаля постепенно и през 2010 г достига едва до 4 градински групи с 117 деца и 18 служителя.
През 2011 г. към него отново са открити 2 яслени групи, 2012 г. една градинска І група и през 2014 г. още 1 първа група.
Към момента ДГ „Изгрев“ има 232 деца разпределени в 2 яслени и 6 градински групи, които се обслужват от 36 служители.
През 2012 г. детското заведение е основно ремонтирано, като е направена подмяна на дограмата, хидро и топлоизолация, подновени са уредите в топлоподаването. Обновени са всички 9 санитарни помещения – съобразени с изискванията за яслени и градински групи. Осъвременени са кухненските офиси на всяка група. Изцяло е модернизиран Кухненския блок и прилежащите към него помещения.
На този линк може да се разгледат реновираните помещения:

ЗА НАС

Разполагаме с просторни занимални и спални, които се отопляват с централно парно. В обширният ни двор всяка група има отделна площадка, оборудвани със съвременни уреди за игра. Наша гордост е спортното ни игрище, което е оборудвано по всички съвременни изисквания. По спечеления проект „Аз обичам природата и аз участвам“ – 2012 г. към МОСВ, се изгради 100 кв.м. Екоплощадка, която превърнахме в „Зелено училище“. Разполагаме със музикален и физкултурен салон. Логопедичният ни кабинет е безплатен и е отворен за деца от детските градини в комплексите „Изгрев“ и „Зорница“. Педагозите, които се грижат за комфорта, емоционалното и социално развитие на децата са високо квалифицирани –един с І ПКС, двама с ІІ ПКС и двама с ІV и 6 с V ПКС. Групите работят по Програма НЕОГЕЯ . Екипът от педагози апробира своя програма по Образователно направление БЕЛ с засилено обучение по детско словотворчество и по Образователно направление Изобразително изкуство.
От м. март 2013 г. детското заведение отново е базово към Университет „Професор Д-р Асен Златаров“ – Бургас, като идват на практика студенти от специалностите: Медицинска сестра, Предучилищна педагогика, Предучилищна и начална педагогика и Социална педагогика. А от 2019 г. ДГ „Изгрев“ е базово към Бургаски свободен университет.

Предлагаме още:

– Комфорт за децата.
– Ритуализация на живота в детското заведение.
– Организирани празници и развлечения по традиционни български обичаи.
– Спортни мероприятия с деца и родители.
– Конкурс „Детска градина „Изгрев“ търси талант“.
– Ежедневни педагогически и медицински консултации с родителите.
– Възпитаване в екологосъобразен начин на живот.
– Участие на деца, родители и учители в проекти.

Допълнителни педагогически дейности:

– Курс „Вълшебни емоции“ – През 2011 г. само и единствено при нас стартира по специална програма работата на психолог с децата. Школата е презентирана на две международни конференции като иновация.
– Детски футболен клуб „Звездичка“.
– Мажоретни и съвременни танци.
– Изобразително изкуство
– Архитекетурна работилничка
– Активно участие на деца и педагози в международни конференции, конкурси, концерти, изложби, турнири, радио и ТВ предавания и други.

Нашата цел е:

Развитие на интересите, способностите и таланта на детето, съобразявайки се с индивидуалната динамика в неговото развитие. Запазване самоценността на детството. Подготовка за успешна реализация в училище и в живота, като бъдещ гражданин на Европа.

Новини