За нас - ДГ Изгрев
Меню Затваряне

За нас

Основна форма на педагогическо взаимодействие.
Педогогически ситуации по Образователни направления

Български език и литератора;
Математика;
Околен свят;
Изобразително изкуство;
Физическа култура;
Конструиране и технологии;
Музика.
Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

игрова дейност;
работа в ателиета
разходки, екскурзии;
спортни дейности;
творчески дейности;.
експериментиране и елементарни опити;
празници и развлечения,
Брой основни педагогически ситуации седмично по възрастови групи:

I-ва възрастова група : 11 + 2
II-ра възрастова група -13 + 2
III-та възрастова група – 15 + 2
IV-та възрастова група -17 + 2
Добавените за всяка възрастова група педагогически ситуации са по Образователно направление Български език и литература и Изобразително изкуство.